TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
Cappadocia (Turkey)
May 13 2019 BY ADMIN The First Ultimate

แคปพาโดเชีย (Cappadocia) อยู่ในภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี จังหวัดเนฟชีร์ “แคปพาโดเชีย” เป็นชื่อที่ปรากฏมาในประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนา เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว มีความน่าตื่นตาตื่นใจทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภูมิสัณฐานที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ คล้ายปล่องไฟ หรือ เห็ด  และประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคอานาโตเลีย ในสมัยของเฮโรโดทัส 

กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ที่ต้องทำเมื่อมาเที่ยว Cappadocia ก็คือ การขึ้นบอลลูน (Hot Air Balloon) ชมความสวยงามของภูมิประเทศโดยรอบบริเวณของ Cappadocia (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และการขี่รถ ATV รอบภูเขา

899 views

Innsbruck (Austria)

เมืองหลวงของรัฐทีโรล ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ หนึ่งในเมืองเล็กๆ จุดเด่นคือมุมยอดฮิตของตึกสีพาสเทล แม่น้ำด้านหน้าเป็นสีฟ้าตัดกับสีตึก ส่วนด้านหลังเป็นวิวภูเขาหิมะ

5 Fingers View Point (Austria)

จุดชมวิว 5 ฟิงเกอร์ (5 Fingers) จุดชมวิวบนเทือกเขา Dachstein หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุด อยู่เหนือน้ำทะเล 2,100 เมตร ที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์รอบๆ ตัวเราถึง 360 องศา

Hallstatt (Austria)

ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองการยูเนสโก