THE FIRST ULTIMATEเพียงตอบคำถาม :

"ช็อกโกแลตทำมาจากผลอะไร?

(ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 2-18 พฤษภาคม 2566)ชื่อ นามสกุล*อายุ*ชื่อ Facebook*เบอร์โทร*
Email
จังหวัด
เขต

THE FIRST ULTIMATE
  • ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง Application "The First Ultimate" และทาง Fanpage Facebook "The First Ultimate เที่ยวสุดโลก"
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  • ผู้ร่วมกิจกรรมกับทางรายการ ตกลงยินยอมให้ทางบริษัทฯ ใช้ข้อมูล ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  • ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า